İlham Veriyoruz

İLHAM VERİYORUZ

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın olmadığı bir ortamda;
yenilikçi ve güçlü bir geleceğin de olmayacağına inanıyoruz.

Bu yönde sadece farkındalık değil aynı zamanda harekete geçmek için ilham veriyor ve fark yaratıyoruz.

Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağının merkezinde “insan” var. Geleceği birlikte yaratacağımız insan, bizim en büyük değerimiz.

Hedefimiz; çeşitlilik, eşitlik, yenilikçilik, diyalog, paylaşım, kurumsal gönüllülük, inovasyon odaklı kurum içi girişimcilik ve sürekli gelişim kavramlarını temel alan bir ekosistem yaratmak…

Çalışanlarımız

en büyük değerimiz

Daha iyi bir gelecek hedefimizde,
30 bine yakın çalışanımız
en büyük değerimiz.

Onların hayatlarına dokunuyoruz, birlikte geleceği
tasarlıyoruz.

Güvenli ve sağlıklı bir iş yaşamı, huzurlu bir çalışma
ortamı, takım ruhu, sinerji ve diyalog ortamı
sağlayarak; çalışanlarımıza ihtiyaç duyacakları bakış
açısını, araçları, kaynakları ve güveni kazandırmayı
amaçlıyoruz.

2022 hedefimiz
%80
Çalışan memnuniyeti
oranını %80’in üzerine
çıkarmak.
%60
Çalışan bağlılığı oranını
%60’ın üzerine
çıkarmak.
Küçük bi’ mola ile ilham veriyoruz.
Çalışanlarımızın yaratıcılığını, verimliliğini, katılımcılığını, kişisel gelişimini destekleyen; farklı konulara yönelik bilinçlenme sağlayan etkinlikler düzenliyoruz.
Video için tıklayınız

Diyalog Konferansı ile

vizyonumuzu geliştiriyoruz

2015’ten bu yana her ay
500 çalışanımıza ulaşıyoruz.

Çalışanlarımızın bilgi, farkındalık ve farklı bakış açıları kazanmaları, sürekli öğrenen bir organizasyon içinde yol alabilmeleri için, toplumsal ve kültürel konularda İstanbul ve
faaliyet gösterdiğimiz tüm illerde her ay düzenli olarak “Diyalog Konferansı”
gerçekleştiriyoruz.

İnovasyon temelli bir

kurum kültürü yaratıyoruz

Sürekli gelişimin yolunun
girişimcilik ruhunu canlı tutmaktan
geçtiğine inanıyoruz.
 • İyi bir fikre ulaşmak için, çok sayıda fikrin doğacağı ortamı
  yaratmak gerektiğine inanıyoruz.
 • Yaratıcılığın eyleme dökülmesi için, çalışanlarımıza
  fikirlerini geliştirebilecekleri, sorumluluk alıp hayata anlam
  katacakları doğal bir inovasyon ekosistemi sağlıyoruz.
 • İnovasyonu sürdürülebilir kılan bir kurum kültürü
  oluşturuyoruz.
Girişimcilere destek oluyoruz
Zorlu Ventures ile "Fikirlere Hayat,
Girişimcilere Destek oluyoruz".

Fikrini hayata geçirecek girişimciyi
destekliyor, yaşamı özgürleştiren
teknolojilere yatırım yapıyoruz. Fikirlerin
büyümesi, topluma yararlı projeler haline
gelebilmesi için tüm olanaklarımızı
seferber ediyoruz.

Sağlıktan, eğitime, nesnelerin internetinden, yapay zekaya farklı alanlarda akıllı geleceği inşa edecek fikirlerin iş ortağı olmaya hazırız.
2022 Hedefimiz: Kurum içi inovasyon ve açık inovasyon kanallarından gelen fikirlerin %50 artmasını sağlamak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini

destekliyoruz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni
bir insan hakkı olarak
görüyoruz.
Kadınların iş gücüne daha çok ve eşit şartlarda
katılabileceği bir ekosistemin oluşması için, şeffaflık,
yönetim iradesi, kadın liderliğinin desteklenmesi,
çeşitliliğe izin veren altyapı ve kapsayıcı bir zihniyet
gerektiğini biliyoruz.
Kadının hayatın her alanında güçlenmesi için
çalışıyoruz.
%36
Ülkemizde
kadınların iş gücüne
katılım oranı
%64
OECD
ortalaması
(WEPs)
Birleşmiş Milletler
Kadının Güçlenmesi Prensipler'ini
Kadının ekonomik
açıdan güçlenmesi
için çalışıyoruz.
2015’te Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladık. Sadece
kadın çalışan sayımızı artırmakla kalmıyoruz, kadınların üst düzey yönetim
kademelerinde ve karar alma mekanizmalarında yer alabilmesi için gerekli koşulları
sağlamayı hedefliyoruz.
%33
Kadın çalışan
oranımız
%40
2022 beyaz yaka
kadın çalışan hedefimiz
Karar mekanizmalarında
daha fazla kadın olmasını
hedefliyoruz.
Şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve
üst yönetiminde kadın oranının %30’a yükseltilmesini
amaçlayan, %30 Kulübü’nü destekliyoruz.
%20
Zorlu Holding
Yönetim Kurulu’nda
kadın oranı
%20
Üst düzey yöneticilerimizin %
12’sini kadınlar oluşturuyor.
Hedefimiz 2022’de %20’e ulaşmak.
Tedarik zincirinde daha fazla
kadın olması için çalışıyoruz.
Ekonomik anlamda güçlenen kadının, ailesini,
toplumu ve ülke ekonomisini güçlendireceğine
inanıyoruz. Bu nedenle KAGİDER'in “Kadından
Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyasını
destekliyoruz.

İşe alımlarda fırsat eşitliği
yaratmak için çalışıyoruz

Fırsat Eşitliği Modeli

İşte Fırsat Eşitliği Modeli

İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi hedefleyen İşte Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)’ni destekliyoruz.

İş yaşamında, istihdamda ve kazançlarda eşitlik sağlanması için çalışıyoruz.

Vestel

Eşit Şans Projesi

Vestel’in Elektronik fabrikasında başlattığı “Eşit Şans Projesi” ile işitme ve konuşma engelli bireylerin çeşitli eğitimlerin ardından iş hayatında yerini almasını destekliyoruz. 2015 yılında 11 çalışanla başlayan proje kapsamında, bugün 170 engelli birey fabrikada engelli bireylere uygun tasarlanan üretim bantlarında çalışabiliyor.

Çalışan gönüllülüğünü

teşvik ediyoruz

Çalışanlarımızın
gönüllü faaliyetlere
katılımını teşvik
ediyoruz.

İnsan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefleyen Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile işbirliği yapıyoruz.

Çalışanlarımız, sorumluluk alıp toplumda olumlu etki yaratarak, hem kendilerine iyilik yapıyor; hem de iyiliğin yaygınlaşmasını sağlıyorlar.

Ofis çalışanı başına ortalama 8 saat/yıl gönüllü çalışmayı öneriyor ve performans kriterlerimize dahil ediyoruz.